پرش لینک ها

در راستای مسئولیتهای اجتماعی، بیمه سامان افراد کم توان را استخدام کرد

شرکت بیمه سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با همکاری موسسه نیکوکاری و آموزشی رعد، تعدادی از افراد کم توان تحت پوشش این موسسه را استخدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، این شرکت با درک اهمیت توجه به افراد کم توان جسمی زمینه جذب این افراد را در برخی مشاغل فراهم کرد و نخستین گروه از این افراد جذب بیمه سامان شدند.

این اقدام بیمه سامان علاوه بر اشتغال زایی برای گروه خاصی از جامعه، برای خانواده و نزدیکان این افراد آرامش روانی و منزلت اجتماعی به همراه داشته است. 
استخدام این گروه از هموطنان توسط بیمه سامان با هدف تبیین و پیاده سازی الگوی کارآفرینی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. کارآفرینی اجتماعی مفهومی از کنشگری اجتماعی است که به بهبود عملکرد اقتصادی گروه های کم توان جامعه کمک می کند و از نکات مثبت اجتماعات شهری در کشورهای پیشرفته به شمار می رود و در عین حال یکی از مبانی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در این کشور هاست.
این رویکرد با حمایت از اقشار کم توان جامعه برای مشارکت اجتماعی، نگاه مثبت و امیدوار کننده را در این گروه از هموطنان تقویت می کند.
گروه نخست از افراد کم توان معرفی شده توسط موسسه نیکوکاری و آموزشی رعد چندی پیش در بیمه سامان مشغول به کار شده اند.

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی