پرش لینک ها

بیمه عمر سامان

یک عـمـــــــــــــــرفاه

کامل ترین و منحصر ترین بسته ی بیمه ای برای عمر و سلامتی شما!

سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی در کنار جامع ترین پوشش های مورد نیاز درمانی

بیشتر بدانیم

تا ۱۵میلیارد ریال برای امراض خاص

تا ۲۰ میلیارد ریال برای فوت

تا ۵میلیارد ریال برای ازکارافتادگی

تا ۳۰۰میلیون ریال برای بستری و جراحی

×

سلام

× پشتیبانی