پرش لینک ها

خرید آنلاین بیمه تکمیل درمان انفرادی

سفارش آنلاین بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی یا خانوادگی

فرانشیز تمامی طرح ها ۱۰ درصد می باشد.

پاراکینکی گروه اول شامل هزینه های سونوگرافی،ماموگرافی،انواع اسکن،انواع اندوسکپی،ام آر آی،اکو کاردیوگرافی،استرس اکو و دانسیتومتری

پاراکینکی گروه دوم شامل هزینه های تست ورزش،تست آلرژی ، تست تنفسی ،نوار عضله ،نوار عصب ،نوار مغز ، نوار مثانه ، نوار قلب،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولتر مانیتورنگ قلب ،آنژیوگرافی چشم

منظور از جراحی مهم با احتساب بند یک : جراحی های مربوط به سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثنای دیسک و ستون فقرات)،گامانایف قلب،پیوند ریه،پیوند کلیه،پیوند مغز و استخوان

تخفیف : به بیمه گذاران عمر ۱۰ درصد تخفیف تعلق میگیرد.