پرش لینک ها

تاکنون 5 نفر درخارج از طرح های دریای نوشهر غرق شده اند

فرماندار نوشهر گفت: تاکنون 5 نفر از گردشگران و شهروندان نوشهری در آب های دریای حوزه شهرستان نوشهر غرق شدند. محمدعلی قمی اویلی در گفتگو با نوشهر نیوز اظهار داشت: تمامی این افراد در خارج از طرح های دریا غرق شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حال اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده و حضور بخش خصوصی در مناطق خارج از طرح و استفاده از ناجیان غریق این بخش هستیم تا بتوانیم کنترل بیشتری بر وضعیت شنا در نوشهر داشته باشیم.
قمی تصریح کرد: طرح های دریا در طول ماه رمضان باز بوده اما شناکردن ممنوع است.

یک دیدگاه بگذارید

تاکنون 5 نفر درخارج از طرح های دریای نوشهر غرق شده اند

فرماندار نوشهر گفت: تاکنون 5 نفر از گردشگران و شهروندان نوشهری در آب های دریای حوزه شهرستان نوشهر غرق شدند. محمدعلی قمی اویلی در گفتگو با نوشهر نیوز اظهار داشت: تمامی این افراد در خارج از طرح های دریا غرق شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حال اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده و حضور بخش خصوصی در مناطق خارج از طرح و استفاده از ناجیان غریق این بخش هستیم تا بتوانیم کنترل بیشتری بر وضعیت شنا در نوشهر داشته باشیم.
قمی تصریح کرد: طرح های دریا در طول ماه رمضان باز بوده اما شناکردن ممنوع است.

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی