پرش لینک ها

شرکت های مبتکر بیمه ای حمایت می شوند

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران: شركت هاي مبتكر بيمه اي حمايت مي شوند
شركت هاي بيمه اي كه در زمينه هاي گوناگون ظرفيت سازي كنند و در توسعه رشته هاي موجود و ايجاد رشته هاي جديد از خود ابتكار عمل نشان دهند از حمايت هاي جدي بيمه مركزي برخوردار خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ،سيد محمد كريمي ، ضمن اعلام اين مطلب افزود: حركت بيمه در مسير توسعه و پاسخگويي به نيازهاي جديد مردم در گرو آينده پژوهي است فعالان اين صنعت بايد با اين نگاه ، ظرفيت هاي خود را متناسب با خواسته هاي جديد جامعه افزايش دهند.
وي با تاكيد بر ضرورت رفع موانع دست و پاگير و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت اهالي صنعت بيمه از طريق بازنگري در آيين نامه هاي بيمه اي خاطرنشان كرد: عزم شوراي عالي بيمه دربازنگري آيين نامه هاي بيمه اي نوعي ظرفيت سازي است و مطابق آمار موجود ، ظرفيت هاي صنعت بيمه پس از اصلاح و بازنگري در آيين نامه ها افزايش يافته است.
رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: با استفاده از ابزارهاي نيازسنجي و بررسي ظرفيت هاي موجود و نگاه آينده نگرانه ، مي توان صنعت بيمه را با تحولي اساسي روبرو كرد و ما در همين راستا با مشاركت تمامي بيمه پژوهان ،مساله آينده پژوهي را با جديت تمام دنبال مي كنيم.
شايان ذكر است كه رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال جاري معاونت طرح و توسعه را مكلف كرده است  تا در راستاي افزايش ضريب خدمات رساني ، با تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت، نقشه راه صنعت بيمه را ترسيم كند.

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی