پرش لینک ها

Tag: مدیریت ریسک و اکچوئری بیمه سامان

استقرار مدیریت اکچوئری در بیمه سامان

  در شرکت بیمه سامان با توجه به گسترده شدن فعالیتهای این شرکت در حوزه تدوین، تکوین و بروز آوری مداوم روشهای ارزیابی ریسک و اکچوئری، اداره اکچوئری به مدیریت ریسک و اکچوئری تبدیل شد. این شرکت با رسالت رهبری و توسعه یک سازمان خلاق و پویا مبتنی بر فناوری

×

سلام

× پشتیبانی