پرش لینک ها

Tag: بیمه در آلمان

در آلمان بیش از 26 میلیون نفر تحت پوشش بیمه حوادث هستند.

بیمه هایی که برای حوادث روزمره در نظر گرفته شده تفاوت های بسیاری با هم دارند.برخی بیمه کنندگان در برخی موارد تا 5 برابر رقبای خود به بیمه شوندگان هزینه پرداخت می کنند از این رو لازم است که افراد بیمه حوادث مناسب با شرایط