پرش لینک ها

از روزگاران كهن تا كنون بازرگانان، دريانوردان و كاروان‌داران در جستجوي ابتكاراتي بوده‌اند كه مخاطرات در حمل و نقل كالاي آنها را جبران كند. بيمه سامان با  صدور انواع  بيمه‌نامه باربري، در  مقابل دريافت  حق بيمه  از بيمه‌ گذار، كالاها را در برابر مخاطرات مربوط به حمل و نقل تحت پوشش قرار  مي‌دهد و  خسارات احتماليرا جبران مي‌كند. بيمه سامان خدمات خود را در زمينه بيمه باربري براي حمل  داخلي  و بين المللي (واردات، صادرات يا ترانزيت) به بيمه‌گذاران خود عرضه مي‌كند.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی