پرش لینک ها

۸۰ درصد مردم ایران، پوشش بیمه عمر ندارند/ ۹۰ درصد خودروها فاقد بیمه بدنه

رئیس کل بیمه مرکزی  گفت:  سرمایه‌های عظیمی در کشور وجود دارد و سرمایه‌هایی حدود ۳ هزار میلیارد دلار سرمایه قابل بیمه شدن که در اقتصاد ایران نهفته است، بنابراین متاسفانه ۳۰ درصد از آنها زیر پوشش بیمه قرار دارند و نزدیک به ۷۰ درصد سرمایه‌های کشور که نیاز به پوشش ریسک و بیمه دارند، خارج از شمول بیمه هستند. ضمن اینکه بسیاری از دارایی‌های کشور از جمله منازل مسکونی، تحت پوشش بیمه نیستند؛ از سوی دیگر از ۲۵ میلیون دستگاه خودرو، تنها ۳ میلیون دستگاه بیمه بدنه دارند.

 

وی تصریح کرد:  در بیمه عمر نیز ایران تنها ۱۴ میلیون نفر بیمه شده عمر دارد که البته پوشش‌های ناقص و سطح پایینی را در برمی‌گیرد؛ پس بالای ۸۰ درصد مردم ایران، پوشش بیمه عمر ندارند و بالای ۹۰ درصد اتومبیل های کشور نیز مشمول بیمه بدنه نمی‌شوند.

 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه اکنون به ۲.۱ درصد رسیده که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر سهم بیمه های عمر در کشور، نزدیک به ۱۴ درصد است در حالیکه در منطقه منا، این نسبت به ۲۵ درصد، در جهان به ۵۰ تا ۶۰ درصد هم می‌رسد؛ پس ظرفیت نهفته بالایی در این بخش است؛ البته ظرف دو سال گذشته رشد بیمه های عمر به دلیل توجه مردم به رفاه و آتیه و نیز رشد اقتصادی کشور، در حال افزایش است.

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی