پرش لینک ها

درخشش بیمه سامان در آزمون صلاحیت حرفه ای

درخشش بیمه سامان در آزمون صلاحیت حرفه ای

به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، بیمه سامان بیشترین تعداد گواهینامه صلاحیت حرفه ای را در آزمون دور هفتم آزمون صلاحیت حرفه‌ای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه کشوردریافت کرده اند. پس از برگزاری هفتمین دوره از سری آزمونهای صلاحیت حرفه ای در 6 شهریورماه سال جاری، مقایسه ای در بین آمار قبولی پذیرفته شدگان انجام شد و مشخص گردید از میان شرکت های بیمه، کارشناسان و نمایندگان فعال در بیمه سامان بیشترین تعداد گواهینامه صلاحیت حرفه ای را دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش، یکی از اهداف انجمن ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود و این هدف با ارزیابی متخصصان و اعطای گواهینامه حرفه ای معتبر که نشان دهنده قابلیت و دانش افراد در حوزه های تخصصی است، تامین می شود.
گواهی صلاحیت حرفه ای به معنای انطباق دانش فنی و تخصصی افراد با استانداردهای فنی صنعت بیمه کشور است. در تدوین این استانداردها اصول و مبانی حرفه ای بین المللی حوزه های تخصصی مختلف و نیز قوانین و مقررات داخلی کشور مد نظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، گواهینامه صلاحیت حرفه ای در پنج سطح مقدماتی، عمومی، تخصصی، حرفه ای و حرفه ای پیشرفته تنظیم و تدوین شده است و با توجه به برگزاری آزمون های مختلف، به پذیزفته شدگان در آزمون، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای داده می شود.
تاکنون هفت دوره آزمون در سطح مقدماتی برگزار شده و در مجموع به 427 نفر گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای ارائه شده است. اولین دوره از آزمون صلاحیت حرفه ای در سطح عمومی در زمستان امسال برگزار خواهد شد و اطلاعات مربوط به آن بزودی در سایت انجمن حرفه ای منتشر می گردد.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی