پرش لینک ها

توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۳ منتشر شد

بيمه مرکزي سطح توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه در سال 1393 را منتشر کرد که براساس آن برخي شرکت‌ها از سطح توانگري يک به رده‌هاي بعدي نزول کرده‌اند و برخي ديگر نسبت به سال گذشته سطح توانگري مالي خود را افزايش دادند.

رييس کل بيمه مرکزي ايران که در ابتداي سال 1393 خواستار اصلاح وضعيت بحراني توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه شده بود که موجب شد برخي شرکت‌ها سرمايه خود را افزايش دهند.

بيمه مرکزي با انتشار سطح توانگري شرکت‌هاي بيمه به مردم و بيمه‌گذاران توصيه کرد که در زمان انتخاب شرکت بيمه به سطح توانگري مالي آنها توجه کند و با توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شرکت بيمه و نحوه‌ي رسيدگي و پرداخت خسارت نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام کند.

طبق اعلام بيمه مرکزي شرکت‌هاي بيمه البرز، دانا، معلم، پارسيان، ملت، رازي، سامان، پاسارگاد، کارآفرين، آرمان، ما، اتکاء ايرانيان، حافظ، اميد، ايران معين و اتکايي امين در سطح توانگري يک قرار دارند که نشان‌دهنده آن است که اين شرکت‌ها براي ايفاي توانگري‌هاي خود در مقابل بيمه‌گذاران از توانايي کافي برخوردارند.

همچنين شرکت‌هاي بيمه ايران، آسيا، نوين در سطح توانگري دو قرار دارند که طبق نظر بيمه مرکزي توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند، ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت کنند همچنين براساس گزارش بيمه مرکزي شرکت‌هاي بيمه ميهن و کوثر در سطح توانگري سه قرار دارند که لازم است ضمن ترميم وضعيت مالي خود افزايش سرمايه براي دو سال آينده داشته باشند.

شرکت‌هاي بيمه توسعه و دي نيز در سطح توانگري مالي پنج قرار دارند که فاقد توانگري مالي براي ايفاي تعهدات بوده و تنها مي‌تواند فعاليت محدود در يک يا چند رشته بيمه‌اي داشته باشند.

 

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی