پرش لینک ها

گزارش تحليلي آمار صنعت بيمه در سطح بين المللي

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش تحليلي آمار صنعت بيمه كشور در سطح بين المللي طي ۵ سال اخير را منتشر كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در اين گزارش اهم آمارها به تفكيك شاخص هاي مختلف در بازار بيمه كشور با بازار بيمه جهان قابل مقايسه است. منبع اصلي مورد استفاده در اين گزارش، گزارش ساليانه نشريه زيگما  به همراه سالنامه آماري صنعت بيمه در سال ۱۳۹۱ است. در اين گزارش همچنين  رتبه بندي نزولي مدنظر قرار گرفته به اين ترتيب كه ”رتبه اول“ براي هر شاخص آماري به بيشترين رقم اختصاص پيدا مي‌كند. علاقه مندان مي توانند متن كامل اين گزارش تحليلي را با جداول مورد نظر در سايت بيمه مركزي؛  بخش گزارش آماري ؛ آمارهاي فصلي ملاحظه نمايند.

اهم آمارها به تفكيك شاخص هاي صنعت بيمه

الف) حق بيمه توليدي
– توليد ۱/۱۶۲هزار ميليارد ريال حق بيمه در سال ۱۳۹۲ با رشد ۲/۲۳ درصد نسبت به سال قبل.
– ۵/۳برابر شدن حق بيمه توليدي در مقايسه با پنج سال گذشته.
(روند رشد حق بيمه توليدي در كشور به مراتب از مقدار مشابه در دنيا و منطقه به ترتيب با ۱/۱ و ۵/۱ برابر شدن نسبت به پنج سال گذشته، بالاتر است)
– همچون سال گذشته از حيث اين شاخص، حفظ جايگاه ۴۲  ام در ميان كشورهاي دنيا و رتبه ۳ در ميان كشورهاي منطقه (پس از: فلسطين اشغالي و تركيه).
– طي پنج سال اخير، رتبه جهاني در حق بيمه توليدي ۴ پله ارتقاء و در منطقه يك پله صعود داشته است.

ب) حق بيمه سرانه
– در سال ۱۳۹۲، حق بيمه سرانه با رشد ۲۲ درصدي به ۱/۲ ميليون ريال رسيد. 
– شاخص مذكور نسبت به سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار ريال افزايش داشت. 
– طي پنج سال اخير، ميزان حق بيمه سرانه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط ۴/۷ برابر) و در سطح منطقه نزديك تر است (بطور متوسط ۲/۱ برابر). 

– با اين وجود طي سال‌هاي اخير، ميزان رشد سرانه حق بيمه در كشور روند صعودي داشته به نحوي كه در مقايسه با دنيا و منطقه سريعتر افزايش پيدا كرده است (به ترتيب با رشد متوسط سالانه در دنيا، منطقه و ايران به ميزان حدوداً: ۲ %، ۷ % و ۳۵ %).
– جايگاه كشور ما از منظر حق بيمه سرانه با ۹ پله صعود، از رتبه ۷۳ به رتبه ۶۴ در دنيا ارتقاء يافت و در منطقه رتبه ۱۰ را حفظ نمود (ضمن آنكه جايگاه بين المللي كشور در مقايسه با سال گذشته ثابت ماند).
ج) ضريب نفوذ بيمه
– با توجه به عدم اعلام رقم رسمي GDP ازسوي بانك مركزي ج.ا.ايران براي سال ۱۳۹۲، در حال حاضر امكان محاسبه دقيق ضريب‌ نفوذ بيمه طي اين سال امكان پذير نمي باشد.
– عليرغم مطلب فوق، نشريه زيگما رقم برآوردي ۷/۲ % را براي كشور ما اعلام نموده است. بر اين اساس، كشور ج.ا.ايران از حيث اين شاخص در سال ۱۳۹۲، حائز رتبه ۵۳ در دنيا و رتبه ۳ در منطقه خواهد بود.
– طي دوره پنج ساله ۹۱-۱۳۸۷ ضريب نفوذ بيمه از ۲/۱ % به ۹/۱ % افزايش داشته است. با اين وجود، ميزان نفوذ بيمه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط ۸/۴ برابر) و در سطح منطقه تقريباً يكسان به نظر مي‌رسد. 
– در سالهاي ۹۱-۸۷، جايگاه كشور ما از حيث ضريب نفوذ بيمه از رتبه ۷۶ به رتبه ۶۶ در دنيا ارتقاء يافت و در منطقه با يك پله صعود، همچنان در مكان ۵  ام ايستاد.
د) سهم بيمه هاي زندگي 

– در سال ۱۳۹۲، حق بيمه هاي رشته زندگي نسبت به سال گذشته با حدود ۴۴ درصد افزايش به ۸/۱۴ هزار ميليارد ريال رسيد و در  مقايسه با پنج سال گذشته ۶/۴ برابر شد.
– طي پنج سال اخير، سهم بيمه زندگي از پورتفوي بازار، از رقم ۹/۶% به ۱/۹ درصد رسيد.
– با وجود افزايش سهم از بيمه زندگي در كشور طي پنج سال اخير (با رقم متوسط ۸%)، اين ميزان در مقايسه با مقدار دنيا (به ميزان متوسط ۵۷%) و از سطح منطقه (با ميانگين ۲۶ %) به مراتب پائين‌تر است. 
– مطابق آخرين آمارها، كشور ما بر مبناي حق بيمه توليدي رشته زندگي، مشابه سال قبل جايگاه ۶  ام را در سطح منطقه حفظ نموده  و در رده‌بندي كشورهاي دنيا در مكان ۵۵ قرار گرفته است كه ۶ پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود يافته است.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی