پرش لینک ها

بیمه سامان در سال گذشته بیش از ۵۱/۷ میلیارد ریال خسارت در رشته آتش سوزی پرداخت کرد

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، بیشترین خسارت پرداختی بیمه سامان در رشته آتش سوزی غیر صنعتی  مبلغ ۲۶٫۸۱۳٫۸۰۹٫۹۱۷  ریال بوده است.
فریبا نقی پور مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه سامان  با عنوان این مطلب افزود : یکی از پرونده‌های بزرگ خسارت مربوط به آتش سوزی یک شرکت دارویی بوده است که پس از برآورد خسارت ، مبلغ ۲۰٫۰۸۵٫۸۸۳٫۴۰۰ ریال خسارت به زیان‌ دیده حادثه پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۴۹  فقره پرونده  آتش سوزی  در این شرکت تشکیل و به آن ها رسیدگی شده است، افزود : این شرکت در مجموع بابت خسارت بیمه آتش سوزی مسکونی  بیش از ۱میلیارد ریال و برای خسارت بیمه آتش سوزی صنعتی  بیش از۲۲ میلیارد ریال در سال ۹۲ به زیان دیدگان خسارت  پرداخت کرده است. ‌این درحالی است که پرداخت خسارت نسبت به سال ۹۱ ،  ۶۵۵  درصد افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید : بیمه سامان در راستای حمایت از بیمه گذاران و جلب رضایت و اعتماد سازی با پرداخت به موقع خسارتها،  باعث شد بیمه گذاران این شرکت با  اهدای لوح تقدیر از ارائه خدمات سریع و به هنگام خسارت تشکر و قدردانی نمایند. 

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی