پرش لینک ها

رييس كل بيمه مركزي: نخبه گزيني در صنعت بيمه يك نياز جدي است

يكي از كمبودهاي جدي صنعت بيمه، وجود نيروي انساني متخصص و كارآموخته به تعداد كافي و مورد نياز است كه دوره هاي آكادميك و آموزش هاي حرفه اي بين المللي را دارا باشند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، محمد ابراهيم امين در ديدار با پذيرفته شدگان دوره سه ماهه زبان انگليسي به عنوان پيش نياز گذراندن دوره هاي حرفه اي بيمه افزود: نخبه گزيني و تربيت نيروي متخصص براي اداره صنعت بيمه يك ضرورت آشكار است و بايد براي تربيت مديران و كارشناسان صنعت بيمه، آموزش هاي فني و تخصصي همكاران در قالب يك برنامه آموزشي سنجيده برنامه ريزي مي گرديد كه بحمدالله، انجام شده و اين جلسه نیز براي معرفي اين برنامه آموزشي تشكيل شده است.

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين نكته كه بسياري از فعالان صنعت بيمه از دانش عميق و كافي در خصوص پيچيدگي ها و ريزه كاري هاي اين صنعت برخوردار نيستند، تصريح كرد: سرمايه گذاري اصلي ما در صنعت بيمه بايد به آموزش نيرو ها معطوف شود و بيمه مركزي با طرح برنامه آموزشي شامل پيش دوره زبان انگليسي؛ دوره مقدماتي ديپلم حرفه اي و دوره نهايي كارشناس حرفه اي با همكاري يكي از مؤسسات آموزش بين المللي بيمه از مالزي، قرارداد امضاء كرده است و با برگزاري آزمون ميان كارشناسان جوان(كمتر از ۳۵ سال) و داراي مدرك از دانشگاههاي معتبر، دوره مقدماتي زبان انگليسي را برگزار کرد و اكنون پذيرفته شدگان اين دوره وارد دوره فشرده آموزش بيمه اي ۶ ماهه مي شوند. اين برنامه آموزشي تا سطوح عالي تر براي كليه همكاران توانمند، باهوش و مستعد بيمه مركزي و نيز با تعميم به ساير شركت هاي بيمه اجرا خواهد شد تا طي يك دوره پنج ساله حداقل ۳۰۰ نفر كارشناس حرفه اي بيمه در سطح جهاني آموزش داده شود.

بيمه مركزي با سرمايه گذاري در آموزش تخصصي همكاران و صرف هزينه، در صدد تقويت بدنه كارشناسي صنعت بيمه با معيار ها و استانداردهاي بين المللي است.
در ابتداي اين نشست، دكتر غدير مهدوي- سرپرست پژوهشكده بيمه- آغاز دوره هاي آموزشي در اين سطح را پس از خاتمه دوره زبان انگليسي يك اتفاق مهم دانست و از توجه ويژه رييس كل بيمه مركزي به بحث سرمايه گذاري در حوزه آموزش قدرداني كرد. شايان ذكر است در اين جلسه اعضاي هيات عامل نيز حضور داشتند و برگزيدگان دوره تخصصي زبان انگليسي كه آماده شركت در دوره هاي تخصصي بيمه از ارديبهشت ماه مي باشند، نيز به طرح پرسش ها و ديدگاه هاي خود پرداختند.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی