پرش لینک ها

تشریح سند بالادستی برنامه استراتژیک بیمه در کشور

 

سناريوي کريمي در بيمه مرکزي با تصويب سند توسعه فرهنگ بيمه اجرايي شد. به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از موج، سيد محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي، روند تهيه و تنظيم” سند توسعه فرهنگ بيمه” به عنوان سند بالادستي برنامه استراتژيک بيمه در کشور را تشريح کرد.
کريمي در تشريح جزئيات اين سند بالا دستي اعلام داشته است، در اين سند مفاهيم و اصطلاحا تخصصي و فني با استفاده از سند چشم انداز توسعه کشور و مفاهيم مندرج در برنامه استراتژيک بيمه تعريف شده و پس از تعاريف نظري نسبت به تجزيه و تحليل برنامه هاي اجرا شده در صنعت بيمه، برنامه هايي نيز براي دست يابي به اهداف مندرج در سند توسعه بيمه پيشنهاد گرديده است.
“فرهنگ بيمه”مجموعه اي از باورها، معاني و مفاهيم مشترک مردم و جامعه در مورد بيمه است و در اين مسير مي توان با اطلاع رساني، آگاهي بخشي و طرح موضوعات مختلف با استفاده از ابزارها و حامل هاي مختلف و متنوع اطلاع رساني و شيوه هاي گوناگون مفهوم بيه را به عنوان يک نياز اساسي به ذهنيت جامعه وارد کرد.
در ادامه اين يادداشت آمده است، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد حاکميتي دولت در صنعت بيمه کشور، وظيفه تعميم امر بيمه در کشور و ايجاد تحرک، گردش اطلاعات و ارتباطات را در اين صنعت بر عهده دارد.
بيمه به عنوان يکي از کنش هاي اصلي فرهنگي در بسياري از موارد مي تواند پاسخگوي شايسته اي براي نيازهاي اجتماعي مردم به عنوان سرمايه هاي اصلي جامعه باشد.
رونق بازار بيمه ضمن تامين امنيت رواني جامعه، چرخش مولد اقتصادي را فراهم کرده و متعاقب آن زمينه هاي لازم را براي افزايش بهره وري سرمايه، اشتغال و توسعه پايدار به وجود مي آورد.
بر اين اساس است که توجه به توسعه و رونق اين صنعت نه يک ماموريت صرفا اداري بلکه ضرورتي اجتناب ناپذير است.
اگرچه تلاش هاي صورت گرفته در چند سال اخير مويد رشد و توسعه صنعت بيمه در کشور بوده و اين تلاش موجب افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور از 1.3 درصد به 2 درصد شده اما کماکان با توجه به ظرفيتها و قابليت هاي موجود در کشور، اين آمارها نشانگر جايگاه نه چندان مطلوب اين صنعت در سطح ملي و بين المللي است.
ضعف در گسترش فرهنگ بيمه و نهاديه سازي آن در جامعه تاثير قابل توجهي را در رسيدن به اين جايگاه ايفا کرده است و لازم است در زمينه فرهنگ سازي فعاليت هاي جدي تري معمول شود.
به گفته کريمي، اگر اين باور را بپذيريم که فرهنگ سازي رهيافت مستقيم سازمان به ذهنيت جامعه است تا خواسته ها و اهداف خود را با کسب و جب تعامل آحاد جامعه تبديل به عينيت کند، مسلم است که پيشبرد اهداف سازماني در فضاي اجتماعي، مستلزم ايجاد بسترها و زمينه سازي براي پذيرش مخاطبان خاص و عام است. به همين منظور است که سازمان ها با تکيه بر عنصر بسترسازي و فرهنگ سازي، اهداف، سياستها، برنامه ها و نحوه عمل خويش را در يک يا چند موضوع مورد نظر به آحاد جامعه اطلاع رساني مي کنند و با بهره گيري از فنون مختلف اقناع و ترويج سعي در ايجاد و پذيرش در آنان مي کنند.
به اعتقاد کريمي، تعميم و گسترش بيمه در کشور منجر به افزايش کارايي، توان رقابت و رفاه عمومي جامعه مي شود.
لازم به ذکر است، به منظور تحقق سند توسعه فرهنگ بيمه، شوراي توسعه فرهنگ بيمه با ترکيبي از صاحب نظران بيمه اي، اساتيد دانشگاه، متخصصان علوم ارتباطات و بازاريابي براي ارائه راهکارهاي عملياتي تشکيل شد و در نهايت به سند توسعه فرهنگ بيمه در اداره کل روابط عمومي بيمه مرکزي به تصويب رسيد و اين سند توسط تيم تحقيق تهيه و در راستاي تحقق راهبرد اول سند چشم انداز صنعت بيمه در افق 1404 ارائه شده است.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی