پرش لینک ها

مسئولین شهرستان نوشهر نیز به جمع بیمه گذاران سامان پیوستند

 

بیمه سامان شعبه نوشهر ۳۷۵۱ -سرویس خبر : در راستای ارتقای فرهنگ بیمه ی زندگی در شهرستان نوشهر این بار نماینده ی بیمه سامان محمد خدابنده اویلی برای ارائه ی این خدمت به سراغ مسئولین این شهرستان رفت.

در این راستا آقایان علیرضا قمی اویلی رئیس شورای اسلامی روستای شمع جاران ، فیروز پور زین العابدین رئیس شورای اسلامی روستای امیررود و اصغر لر اویلی دهیار روستای شمع جاران بیمه زندگی را تهیه کردند و به جمع بیمه گذاران بیمه سامان پیوستند.

بزودی گام های بزرگ و موثر تری نیز در راستای افزایش فرهنگ بیمه ای و بویژه بیمه زندگی در منطقه ی غرب مازندران بر خواهیم داشت.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی