پرش لینک ها

بیمه مرکزی ازطرح های جدید برای توسعه بیمه های زندگی حمایت می کند

 

بازار بيمه هاي زندگي در كشور “بكر” است و بيمه مركزي از ارائه طرح هاي جديد براي پوشش اين بازار استقبال مي كند.

 به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين مطلب در جمع مديران ارشد صنعت بيمه گفت: علاوه بر فعاليت شركت هاي بيمه، پژوهشكده بيمه هم بايد برنامه ريزي هاي لازم را براي يافتن راهكارهاي منطقي و علمي به منظور توسعه بيمه هاي زندگي در كشور انجام دهد.

سيد محمد كريمي با اشاره به نرخ ۷۲ سالگي اميد به زندگي در كشور ايران و مقايسه آن با نرخ ۱۰۵ سال در كشور هاي پيشرفته، از توجه به بيمه و مفهوم آسايش و آرامش به عنوان يكي از عناصر افزايش اميد به زندگي در دنيا  يادكرد.
وي در  بخش ديگري از سخنانش از تقويت دانش اكچوئري به عنوان يكي از محورهاي مهم صنعت بيمه نام برد و بر توجه جدي به مقوله آموزش از طريق آموزش شبكه فروش، ارتباط با داشگاهها و مراكز آموزش عالي و آموزش نيروهاي انساني شاغل در اين صنعت تاكيد كرد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اين موضوع كه توانگري مالي شركت هاي بيمه بدون نظارت جدي بر شركت ها امكان پذير نيست، تصريح كرد براي  اعمال اين موضوع مي توان از همه اهرم هاي عملياتي و مقررارتي  بهره گيري كرد.
سيد محمد كريمي،  ارائه گزارش هاي مربوط به تغييرات شركت هاي بيمه به نهادهاي نظارتي و دولتي را از مهمترين  برنامه‌هاي بيمه مركزي دانست و بر انعكاس گزارش هاي مرتبط به وزارتخانه، ستاد ويژه تحريم و معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري تاكيد كرد.
وي با ظريف خواندن بخش سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه و بخش هاي مختلف اين صنعت، از بازدهي سرمايه در اين سرمايه گذاري ها به عنوان محور اصلي فعاليت در اين عرصه نام برد و تاكيد كرد كه سرمايه گذاري يكي از بخش هاي اصلي است كه بيمه مركزي  به عنوان نهاد حاكميتي دولت در صنعت بيمه بايد به آن توجه اساسي داشته باشد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به موفقيت هاي بدست آمده بيمه اي كشور در سال گذشته گفت: معمولا در شرايط بد اقتصادي مراجعه براي تهيه بيمه نامه در همه جاي دنيا كاهش مي يابد اما تلاش و كوشش فعالان صنعت بيمه و بخصوص بيمه مركزي در كشور نشان داد كه مي توان در اين شرايط هم توجه مردم را به مفهوم بيمه جلب كرد.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی