پرش لینک ها

تبدیل فوتبال مازندران به قطب فوتبال کشور

 

علی امانی در جمع خبرنگاران در نوشهر گفت: مدت ها بود که با رویانیان هماهنگی انجام شد تا ایشان به نوشهر بیاید و بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا شرایط فوتبال نوشهر مطلوب تر شود.

مدیرعامل شموشک نوشهر افزود: شهرداری جایی نیست که آینده فوتبال نوشهر را تضمین کند اما برای اینکه چراغ فوتبال نوشهر خاموش نشود وارد این عرصه شدیم اما در آینده باید یک جایگاه مطلوب و وسیع برای آن دیده شود.

وی تصریح کرد : خوشبختانه در نشست مشترکی که با رویانیان مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران داشتیم ایشان برای برون رفت فوتبال نوشهر از مشکلات استقبال کرد و نگاه عمیقی به این موضوع داشت.

وی عنوان کرد: از مهمترین مباحث فوتبالی در این نشست ، ادامه راه شموشک نوشهر ، ایجاد مدرسه فوتبال در نوشهر و تسریع در احیای تیم های رده نوجوانان تا بزرگسالان و تبدیل فوتبال مازندران و خاصه فوتبال غرب مازندران به قطب فوتبال کشور مورد توافق قرار گرفت.

امانی اظهار کرد : در حال حاضر مباحث حقوقی شموشک نوشهر در حال پیگیری است تا مشکلات حل شود و در این راه همه باید دست به دست هم بدهیم تا هر چه سریع تر استارت کار در نوشهر آغاز شود.

وی خاطر نشان کرد : همان راهی که شموشک نوشهر در فوتبال نوشهر رفت ما نیز با همان تفکر ادامه می دهیم و از همین لیگ دو به سمت رده های بالا حرکت خواهیم کرد.

وی همچنین درباره واگذاری باشگاه شموشک به شهرداری نوشهر تصریح کرد: باشگاه شموشک یک تیم لیگ دسته سومی ، چهار تیم پایه و دو تیم امید دارد که به شهرداری نوشهر واگذار شد که تیم لیگ سومی بصورت امانت برای یک فصل اجازه داده شد که اکنون در دسته سوم کشور و تیم لیگ دومی نیز در قالب همین نام در دسته دوم کشور فعالیت دارد.

[box] با بیمه زندگی سامان آشنا شده اید؟؟ شما هم روزی بیمه زندگی خواهید داشت.[/box]

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی