پرش لینک ها

اسامی برندگان قرعه کشی سالیانه گروه آتیه سازان

 

اسامی برندگان در قرعه کشی

ردیف

نام و

نام خانوادگی

شهرستان

نماینده

فروش

کد نماینده فروش

1

       مختار حسنی ملکی

شاهرود

بلندبالا

11074

2

محمدمحسن اویسی

کرج

پورعسگر

11294

3

پیمان حسنی

قزوین

نقدی

11095

4

سیدمحمدعلی حسینی

تهران

فراهانی

11142

5

احمد فقیه صالحی

قم

شکوهی

10761

6

آزاده قویدل

اصفهان

اژدری

10835

7

خلیل عبدالطاهر

بابل

گلبرار

11043

8

ابوالقاسم معین زاده

بابل

میرزاده

10840

9

غلامرضا جلالیان

تهران

علیزاده

10769

10

محمود رنجبر

تهران

پوراصغری

11112

11

امیرعلی خواجه حسینی

تهران

جوانکی

11100

12

علی حضرتی

تهران

بهلولی

11024

13

محمد علی قسمتی

تهران

علی توکلی

11000

14

محمد صدیف مطلق

تهران

همت

11164

15

روح الله اعترافی

تهران

همت

11164

16

علی رستمی

تهران

یوسفی

11028

17

هاشم کوگیره قزوینی

تهران

محرم خانی

10794

18

محمد بیگی درونکلا

قم

صالح بیگی درونکلا

11335

19

سید محمد سفیدگر

آمل

رحمانی نیا

11051

20

      ناصر عبادی نمین

چالوس

عبادی نمین

11308

یک دیدگاه بگذارید

اسامی برندگان قرعه کشی سالیانه گروه آتیه سازان

 

اسامی برندگان در قرعه کشی

ردیف

نام و

نام خانوادگی

شهرستان

نماینده

فروش

کد نماینده فروش

1

       مختار حسنی ملکی

شاهرود

بلندبالا

11074

2

محمدمحسن اویسی

کرج

پورعسگر

11294

3

پیمان حسنی

قزوین

نقدی

11095

4

سیدمحمدعلی حسینی

تهران

فراهانی

11142

5

احمد فقیه صالحی

قم

شکوهی

10761

6

آزاده قویدل

اصفهان

اژدری

10835

7

خلیل عبدالطاهر

بابل

گلبرار

11043

8

ابوالقاسم معین زاده

بابل

میرزاده

10840

9

غلامرضا جلالیان

تهران

علیزاده

10769

10

محمود رنجبر

تهران

پوراصغری

11112

11

امیرعلی خواجه حسینی

تهران

جوانکی

11100

12

علی حضرتی

تهران

بهلولی

11024

13

محمد علی قسمتی

تهران

علی توکلی

11000

14

محمد صدیف مطلق

تهران

همت

11164

15

روح الله اعترافی

تهران

همت

11164

16

علی رستمی

تهران

یوسفی

11028

17

هاشم کوگیره قزوینی

تهران

محرم خانی

10794

18

محمد بیگی درونکلا

قم

صالح بیگی درونکلا

11335

19

سید محمد سفیدگر

آمل

رحمانی نیا

11051

20

      ناصر عبادی نمین

چالوس

عبادی نمین

11308

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی