پرش لینک ها

وزیر : صنعت بیمه پویا و درحال حرکت است

وزير امور اقتصادي و دارايي با تقدير از عملكردصنعت بيمه در سال گذشته گفت: بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي و توسعه اي دولت در صنعت بيمه، وظيفه سياستگذاري در اين صنعت را دارد و نقش هيات و عامل و شوراي عالي بيمه در اين بين نقش تاثير گذاري است.
به گزارش بینا، دكتر حسيني تلاشهاي بيمه مركزي  براي تهيه گزارش مناسب براي ارائه به مجمع را تحسين و رضايت خود را از تائيد حسابها و صورتهاي مالي توسط سازمان حسابرسي اعلام كرد.
رئيس مجمع بيمه مركزي با تاكيد بر انجام مراقبت هاي مالي توسط بيمه مركزي گفت: اين نهاد سياستگذار بايد به گونه اي عمل كند كه با رعايت قوانين و مقررات مالي تركيب سهامداران شركت هاي بيمه اي را طوري بچيند كه آن شركت فقط كار بيمه اي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي  در مجمع بيمه مركزي با اشاره به نقش مهم بيمه مركزي و تلاشهاي صورت گرفته اخير گفت : اقدامات انجام گرفته شده نشان مي دهد كه صنعت بيمه پويا و در حال حركت است.
وي با تاكيد براينكه  نظارت بر صنعت بيمه از كانال شما مي گذرد تصريح كرد با توجه به لزوم برقراري نظام يكپارچه دربخش هاي مالي ، اعتباري و سرمايه گذاري كشور، نقش بيمه اين بخش ها نقش تاثير گذار وقابل اتكايي است.
دكتر حسيني در بخش ديگري از سخنان خود بر نقش آموزش وپژوهش در پويايي صنعت ببمه  اشاره و اضافه كرد: ما كشوردانشمند و ثروتمندي هستيم ولي بايد هوشمند نيز باشيم، قطعابا توجه به رشد قابل ملاحظه بيمه در دنياما نيازمند توسعه و گسترش عمقي اين صنعت در بخش هاي مختلف هستيم، تلاشهاي انجام شده براي تربيت نيروهاي متخصص بيمه اي قابل تقدير است ولي تقويت و تلاش بيشتر با حمايت هاي مالي و پشتيباني ضروري است.

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی