پرش لینک ها

برای اجرای طرح های توسعه ای بیمه های زندگی آمادگی داریم

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:براي اجراي طرح هاي توسعه اي بيمه هاي زندگي آمادگي داريم
به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد كريمي كه در آيين آغاز به كار شوراي هماهنگي استان هاي صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: در اسلام به نقش مهم توليد داخلي و صيانت از سرمايه هاي انساني توصيه شده و آموزه هاي بزرگان دين سرشار از اين مفاهيم است.
” راهبرد مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليد و صيانت از نيروي كار ، ريشه در آموزه هاي ديني ما دارد.”

به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد كريمي كه در آيين آغاز به كار شوراي هماهنگي استان هاي صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: در اسلام به نقش مهم توليد داخلي و صيانت از سرمايه هاي انساني توصيه شده و آموزه هاي بزرگان دين سرشار از اين مفاهيم است.

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اين نكته كه ماه رمضان، فرصت ابراز بندگي است ، گفت: يكي از راه هاي روشن ابراز بندگي نزد خالق بي همتا، خدمت به مخلوق اوست و خوشبختانه ما و همكاران ما در صنعت بيمه اين فرصت را در اختيار داريم.

وي از صنعت بيمه به عنوان فعاليتي خداپسندانه و مردمي ياد كرد و افزود: بايد فرصت شناس باشيم و در كنار خلق فرصت هاي تازه از تمامي پتانسيل موجود اين صنعت استفاده كنيم.

مهندس كريمي با قدرداني از عملكرد شركت هاي بيمه در سيل اخير استان گلستان ، تصريح كرد: دولت در هنگام وقوع حوادث طبيعي نظير سيل و طوفان و زلزله ، وظيفه احياي زيرساخت ها را بر عهده دارد و شركت هاي بيمه نيز بايد تسويه سريع و دقيق خسارات ، آرامش را به آسيب ديدگان حادثه بازگردانند.
وي بار ديگر از نفوذ اندك بيمه هاي زندگي در كشور ابراز تاسف كرد و گفت: پوشش كم بيمه هاي زندگي ايران، در شان ملتي نيست كه اميد و اطمينان را سر لوحه زندگي خود قرارداده اند و با مهر و دوستي نام خود را در جهان بلند آوازه كرده اند.

رييس كل بيمه مركزي از صدور مجوز براي يك شركت تخصصي بيمه هاي زندگي در ايران خبر داد و افزود: متاسفانه بسياري از مردم از مزاياي بيمه هاي زندگي اطلاع ندارند و ما بايد در اين حوزه بيشتر تلاش كنيم و در همين راستا آمادگي خود را براي اجراي طرح هاي توسعه اي بيمه هاي زندگي اعلام مي كنيم.

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی