پرش لینک ها

افزایش پوشش اتکایی نه سرمایه

علی ضیایی مدیرعامل بیمه سامان درخصوص میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت ای بیمه گفت: اصولاً‌ شركتهاي بيمه سرمايه زيادي لازم ندارند، و حداقل سرمايه براي نگهداري ريسك در حد معقول براي آنها كفايت مي‌‌كند.

وی در گفتگو با آیین در ادامه اظهار داشت: شركت بيمه بايد پوشش اتكايي لازم را داشته باشد، نه سرمايه زياد! ولو اينكه سرمايه آنها زياد هم باشد، منطقي نيست كه ريسك را نگهداري نموده و از پوشش بيمه اتكايي استفاده نكنند. به عقیده مدیرعامل بیمه سامان اگر دو شركت، يكي با سرمايه معقول و ديگري با سرمايه 250 ميليارد تومان را با هم مقايسه كنيم، واكنش هر دو در قبال ريسكي كه خطر نگهداري آن زياد باشد واكنش يكساني خواهند داشت. يعني درصد كمي از ريسك را نگهداشته و بقيه را واگذار مي‌كنند. به اعتقاد عضو شورایعالی بیمه، سرمايه 250 ميليارد توماني براي شركتهاي سرمايه‌گذاري مناسب است و نه يك شركت بيمه. هيئت موسس چنین شركتهاي بيمه ای دير يا زود متوجه مي‌شوند كه سود آنها از سرمايه‌گذاري خواهد بود، نه از عمليات بيمه‌اي.

وی در مورد شركت در شرف تاسيس مهرگان گفت؛ گويا اين شركت متعلق به ارتش است. در كجاي دنيا سراغ داريد كه ارتش، شركت بيمه تاسيس كرده، كه ايران دومي باشد؟

وی تصریح کرد، اموال با سرمايه زياد ارتش كه قابل بيمه كردن نيستند. آيا تا به حال شنيده‌ايد كه يك ناو هواپيما‌ بر بيمه شده باشد؟ البته مسئوليت چنين ناوهايي به خصوص هنگام ورود به بنادر، تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار مي‌گيرد. مدیرعامل بیمه سامان افزود: ارتشهاي دنيا براي بيمه عمر و درمان پرسنل خود و همينطور بيمه وسايل نقليه خود شايد شركتهاي ‍Captive داشته باشند ولي اين به معناي تاسيس شركت بيمه نيست.

یک دیدگاه بگذارید

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی