پرش لینک ها

بیمه فروشی نیست

دولت با حذف مالیات بر ارزش افزوده از طرح بیمه عمر، نقش خود را در زمینه تشویق مردم برای سرمایه گذاری در این نوع بیمه را به خوبی ایفا کرده است و متولیان بیمه کشور باید مسیر را به خوبی هدایت کنند.
معاون بیمه عمر بیمه کارآفرین با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت بیمه به صورت مستقیم با جامعه در ارتباط است و برای آنکه بتوانیم افراد بسیاری را تحت پوشش بیمه ها قرار دهیم، باید نگاهمان را به نحوه بازاریابی تغییر دهیم.
فریدون خلیلی فرد، با بیان اینکه مردم، جامعه هدف صنعت بیمه هستند، مدیران بیمه و نمایندگی های شرکت های بیمه را نوک پیکان ارتباط با جامعه ذکر کرد و آموزش نمایندگان بیمه ها را یکی از شروط موفقیت جذب مردم دانست.
وی با اشاره به اینکه نباید به بیمه به چشم کالا نگاه شود از شرکت های بیمه خواست تا با اختصاص سرمایه و زمان کافی، نمایندگان و پرسنل خود را با مفاهیم نوین بیمه و بازاریابی آشنا سازند.از نظر معاون بیمه عمر بیمه کارآفرین، بیمه کالای فروشی نبوده و مردم خریدار آن نیستند.بلکه صنعت بیمه بستری برای حمایت و اطمینان مردم است و دانش بازاریابی نوین باید جایگزین جذب سنتی شود.
خلیلی فرد، بیمه عمر را راهی برای تامین آتیه خانواده ها دانست و نگاه سلیقه ای و ترفندهای جذب مردم توسط برخی نمایندگان را ضربه به جایگاه  و شان بیمه عنوان کرد.
معاون بیمه عمر بیمه کارآفرین، توجه به نیاز افراد تحت پوشش را ضروری دانست و تاکید بر میزان هزینه پرداخت شده و مبلغ پس انداز را مردود شمرد و از نمایندگان بیمه ها خواست تا نگاه تجاری به بیمه را با کسب علم روز دنیا تغییر دهند.

 

یک دیدگاه بگذارید

  1. حالم از این حرفای خلیلی فرد بهم میخوره . یعنی میگه ما داریم لطمه به بیمه میزنیم ؟. ما که داریم فرهنگ سازی میکنیم

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی