پرش لینک ها

Tag: وزیر اقتصاد

وزیر : صنعت بیمه پویا و درحال حرکت است

وزير امور اقتصادي و دارايي با تقدير از عملكردصنعت بيمه در سال گذشته گفت: بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي و توسعه اي دولت در صنعت بيمه، وظيفه سياستگذاري در اين صنعت را دارد و نقش هيات و عامل و شوراي عالي بيمه در اين بين نقش تاثير گذاري است.

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی