پرش لینک ها

Tag: شجاع سلیمانپور

ایمن سازی محور مرزن آباد-کلاردشت ضروری است

  رئیس شورای شهر کلاردشت ایمن سازی محور مرزن آباد – کلاردشت را ضروری دانست. شجاع سلیمانپور افزود:محور مرزن آباد – کلاردشت فاقد هر گونه علایم و تابلوهای هشدار دهنده و نیاز به خط کشی مجدد دارد. وی ادامه داد: در دور دوم سفر ریاست جمهور مصوب شد تا این

ایمن سازی محور مرزن آباد-کلاردشت ضروری است

  رئیس شورای شهر کلاردشت ایمن سازی محور مرزن آباد – کلاردشت را ضروری دانست. شجاع سلیمانپور افزود:محور مرزن آباد – کلاردشت فاقد هر گونه علایم و تابلوهای هشدار دهنده و نیاز به خط کشی مجدد دارد. وی ادامه داد: در دور دوم سفر ریاست جمهور مصوب شد تا این

×

سلام

× پشتیبانی