پرش لینک ها

Tag: سند بالادستي

تشریح سند بالادستی برنامه استراتژیک بیمه در کشور

  سناريوي کريمي در بيمه مرکزي با تصويب سند توسعه فرهنگ بيمه اجرايي شد. به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از موج، سيد محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي، روند تهيه و تنظيم” سند توسعه فرهنگ بيمه” به عنوان سند بالادستي برنامه استراتژيک بيمه