پرش لینک ها

Tag: روستای کندلوس

دبیرکل سازمان جهانی یونسکو وارد روستای کندلوس شد

دبیرکل سازمان جهانی یونسکو در ایران برای بازدید از بافت باارزش روستای گردشگری کندلوس در کجور وارد این روستا شد. هدف از این بازدید بررسی به ثبت‌رساندن این روستا در فهرست آثار جهانی سازمان جهانی یونسکو است. طرح ساماندهی بافت باارزش و تاریخی کندلوس ساماندهی محورها، مراکز ورودی روستا، کف‌سازی

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی