پرش لینک ها

Tag: دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده شرکت بیمه سامان

  شرکت بیمه سامان در نظر دارد به منظور آموزش ، شفاف سازی و آشنایی بیشتر رويه اجرایی ماليات بر ارزش افزوده، دوره مالتی مدیای آموزشی ماليات بر ارزش افزوده را جهت نمايندگان این شرکت برگزار نمايد. بدينوسيله از کليه نمايندگان دعوت بعمل می آيد