پرش لینک ها

Tag: بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان

جشنواره کشوری” یک عمر مطمئن” بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان

جشنواره کشوری بیمه عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان با عنوان ” یک عمر مطمئن“از هشتم  آبان‌ماه درسراسر کشور آغاز شده وتا هشتم بهمن ماه  ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان امیر مهدی ابراهیمیان مدیر بازاریابی این شرکت گفت: برای