پرش لینک ها

Tag: اسپانسر

یک شرکت بیمه اسپانسر ۱۰میلیاردی فدراسیون

  حدود ده روز قبل خبری درباره مذاکرات فدراسیون فوتبال با یک بانک و شرکت بیمه خصوصی منتشر کرده بودیم که از فدراسیون خبر می‌رسد مذاکره با شرکت بیمه به مراحل نهایی نزدیک شده و به زودی این شرکت خصوصی بیمه به عنوان اسپانسر تیم ملی و فدراسیون معرفی می‌شود.

×

سلام

× پشتیبانی