پرش لینک ها

 Send_mail

متقاضی محترم درخواست شما ارسال شد.

 رزومه هایی که مورد تایید باشند ، از آنها جهت شرکت در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

اگر علاقه مندید تا استعدادهایتان را بهتر بشناسید و مشاغل متناسب با خودتان را ببینید اینجا کلیک کنید.