پرش لینک ها

اتومبیل 2

آماده ای برای شروع؟ بزن بریم ( ورژن دو امتحان آنلاین اتومبیل)

حداکثر قیمت خودروی متعارف در سال99 چقدر است؟
2میلیارد تومان
2میلیارد ریال
250میلیون تومان
220 میلیون تومان

درست!

نادرست!

چه خودروهایی توسط سامان بیمه بدنه نمی شوند؟
خودروهای بالای 11 سال
خودروهای بالای 12 سال
خودروهای بالای 10 سال
پژو 206

درست!

نادرست!

بیمه سامان چه نوع خودروهایی را بیمه شخص ثالث نمیکند؟
پراید ،پیکان و خودروهای بالای 12 سال
پراید، پیکان و خودروهای بالای 15 سال
نیسان و پیکان و خودروهای بالای 12 سال
پراید،پیکان ، نیسان و خودروهای بالای 15سال

درست!

نادرست!

مطابق این قاعده برای خودروهایی که عمرشان بیش از ........سال باشد ،  به‌ازای هرسال، ........درصد هزینه استهلاک هنگام پرداخت خسارت کم می‌شود، ضمنا این قاعده تا سقف ...........درصد ادامه خواهد داشت.
5 - 2 - 30
4 - 5 -25
5 - 5 - 25
5 - 5 - 30

درست!

نادرست!

کدام مورد در خصوص بیمه بدنه صحیح است؟
خسارت باطری تا 70 درصد تحت پوشش است.
سرقت جزو تعهدات اصلی بیمه نامه نیست
موتور خودرو تحت پوشش نمی باشد
فرانشیز پوشش شکست شیشه 30 درصد است.

درست!

نادرست!

نحوه کاهش تخفیف عدم خسارت به این صورت است که اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد ..... درصد، بار دوم .......درصد و بار سوم .........درصد از تخفیف عدم خسارت مالی او کاهش پیدا‌‌ می‌کند.
10 - 20 -30
15 - 25 -45
20 - 30 - 40
30 - 40 - 50

درست!

نادرست!

حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث.........درصد مبلغ دیه هر سال در ماه .......... است. و یکی از ماه های حرام ........نام دارد.
2/5 - حرام - صفر
2/5 - حرام - ذی القعده
3 - عادی - ذی القعده
3 - حرام - محرم

درست!

نادرست!

میزان دیه در .......ماه حرام قمری ، به میزان ..............افزایش پیدا می‌کند.
سه - یک دوم
چهار - یک سوم
سه - یک چهارم
چهار - یک دوم

درست!

نادرست!

نرخ دیه ، همه ساله توسط ............اعلان می گردد.
رئیس جمهور
بیمه مرکزی
قوه ی قضاییه
شورای عالی بیمه

درست!

نادرست!

هرگونه حادثه ای که مسبب آن .............باشد ،تحت پوشش این بیمه نامه است.
راننده ماشین
راننده متور
راننده کامیون
همه ی گزینه ها صحیح است.

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

اتومبیل 2

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...