پرش لینک ها

سلام ، به آزمون مدیریت فروش ( مبحث هیربد ) خوش آمدید.

مديرفروش نقش يك ........... را دارد.
لیدر
مربی
اهرم
ابزار

Correct!

Wrong!

درآمد هر مشاوره چگونه محاسبه مي گردد؟
تعداد كل بيمه نامه هاي تقسيم بر 60 مشاوره
كارمزد كل تقسيم بر 60 مشاوره
60مشاوره تقسيم بر ميزان وصول
كل وصول تقسيم بر 60 مشاوره

Correct!

Wrong!

مهمترين زمان كاري يك كارشناس چه زمانيست؟
استارت و ابتداي كار
حين مشاوره
يكسال پس از شروع سال
بعد از 6 ماه كاركردن

Correct!

Wrong!

ما با چه چيزي در كار شناخته مي شويم؟
شخصيت و كاراكتر
نتيجه و خروجي
افكار و ذهنيات
ظاهر و قيافه

Correct!

Wrong!

در نقشه راه كارشناسان چند مرحله وجود دارد و كارمزد نهايي چه عددي ست؟
10 مرحله و 10 ميليون
12 مرحله و 10 ميليون
10 مرحله و 12 ميليون
12 مرحله و 12 ميليون

Correct!

Wrong!

جمله زير را كامل كنيد.

" حرام است كار ..... و درآمد ......
زياد – زياد
كم – كم
زياد - كم
كم – زياد

Correct!

Wrong!

نحوه درست كتاب خواندن براي يك كارشناس به چه صورت است؟
بگيم خودش مطالعه كنه خلاصه اش رو بفرسته
با هم بخونيم
ويس كتاب رو گوش كنه
خلاصه كتاب را مطالعه كنه

Correct!

Wrong!

ارزش هر مشاوه چگونه محاسبه مي گردد.
تعداد مشاوارت يك ماه تقسيم بر كل وصول يك ماه
كل وصول يك ماه تقسيم بر 60 مشاوره
كل وصول يك ماه تقسيم بر كل مشاورات در يك ماه
60 مشاوره تقسيم بر كل وصول يك ماه

Correct!

Wrong!

مهمترين coach براي يك مدير فروش كيست؟
خود شخص
مدير فروش
مديرارشد
سرپرست

Correct!

Wrong!

عدد بيزينس چگونه محاسبه مي شود؟
از هر 20 مشاوره چند تا ميفروشي
هر يك بيمه نامه چقدر ارزش وصولي دارد
ميانگين درآمد هر مشاوره چقدر است
از هر 10 مشاوره چند تا ميفروشم

Correct!

Wrong!

در نقشه راه كارشناسان از كدام مرحله آموزش غيرعمر آغاز مي گردد.
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم

Correct!

Wrong!

ابتدا يك كارشناس بايد به   ..........  برسد تا بتواند شروعي موفق داشته باشد؟
باور
مهارت فني
لباس و ظاهر مناسب
مذاكره كننده حرفه اي

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

آزمون مدیریت هیربد یک

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

Loading...