پرش لینک ها

آزمون جزوه مدیریت فروش

خوب آماده اید؟ آرزوی موفقیت برای شما.

كدام گزينه مراحل هدف را بدرستي و به ترتيب بيان مي كند؟
مشخص كردن - برداشتن قدم اول - مكتوب كردن- انتخاب هدفي والاتر پيش از رسيدن
مدل سازي - مشخص كردن - برداشتن قدم اول - انتخاب هدفي والاتر پيش از رسيدن
مشخص كردن - مكتوب كردن - برداشتن قدم اول - مدل سازي - انتخاب هدفي والاتر پيش از رسيدن
برداشتن قدم اول – مشخص كردن - انتخاب هدفي والاتر پيش از رسيدن - مدل سازي - مكتوب كردن

درست!

نادرست!

کدام مورد از تفاوت های یک "گروه" و "تیم" درست نیست؟
یک گروه منسجم و هدفمند درکنار هم هستند
یک تیم برای هدف مشترک کار میکنند.
یک گروه راحت ازهم میپاشد.
اعضای یک تیم درقبال هم احساس مسئولیت میکنند.

درست!

نادرست!

کدام مورد در خصوص قانون 24 درست است؟
در عرض 24ساعت ما تکثیر میشویم.
هر24ساعت تماس روزانه با نیروها
هر24ساعت گزارش باید بگیریم
هرسوتفاهم و مشکلی را در 24ساعت اول حل کنیم.

درست!

نادرست!

كدام يك از موارد زير در آموزش هاي اوليه كارشناسان لازم نيست؟
فنی بیمه
نحوه ی مذاکرات سازمانی
نحوه پر كردن فرم پرسشنامه
شيوه برگزاري جلسه مشاوره

درست!

نادرست!

چه چیز از شما و اعضای تیمتان انسانهای قوی و توانمند می سازد؟
نگرش
قانون تکثیر
قانون 24
باور

درست!

نادرست!

چه چیزی تکثیر نمی شود؟
ذهنیت و نگرش
شجاعت
ترسها
هیچ کدام

درست!

نادرست!

کدام گزینه جای خالی را به درستی پر میکند؟

براساس قاعده ی تکثیر برای پرورش و شکوفایی نیروهایمان نیاز به الگو داریم.بهترین الگو برایشان..............
مدیران ارشد هستند
خودمان هستیم
نمایندگان برتر هستند
سرپرستان فروش هستند

درست!

نادرست!

باور به چیزی گفته میشود که انسان به آن ...........دارد.
احساس خوب
نگرش مثبت
اعتقاد قوی
ذهنیت

درست!

نادرست!

خاصیت اصلی تعهد در چه مواردی است و بهترین و بیشترین اثربخشی را دارد؟
وقتی با برنامه ریزی جلو میریم
وقتیکه آگاهانه انتخاب کنیم تحت فشار باشیم و از نقطه ی امن خارج شویم
در همه موارد

درست!

نادرست!

تنها نداشتن ..............نیز برای شکست خوردن کافی است.
تعهد
هدف
نگرش
سوخت و انرژی

درست!

نادرست!

كدام مورد مختص جلسه خطي نيست؟
افزايش سينرژي یا اهدای جایزه
تمرین مشاوره
تنبیه و توبیخ
گوش دادن به ركورد مشاوره

درست!

نادرست!

بهتراست حداقل هرچند وقت یکبار جلسه خطی برگزار کرد؟
هر روز
هفته ای 2بار
هفته ای یکبار
ماهی یکبار

درست!

نادرست!

سه اصل مهم نگه داشت نیرو و تیممان کدام گزینه است؟
باور-هدف - نگرش
باور- هدف - سوخت و انرژی
نگرس و باور - هدف - سوحت
انرژی و سوخت - توانایی فنی - قانون وانضباط

درست!

نادرست!

اولین آفت کار نکردن چیست؟
حاشیه
افت فروش
افت درآمد و کارمزد
سرد شدن و دورشدن ازکار

درست!

نادرست!

بعد از حل شدن هر حاشیه ای چه باید کرد؟
فراموش کنیم بلافاصله
به خاطر بسپاریم تا درس بگیریم
به خوبی فکر کنیم و علل به جود آمدن را شناسایی وبرطرف کنیم
جلسه گروهی برگزار کنیم

درست!

نادرست!

كدام جمله در مورد نگرش نادرست است؟
نگرش تركيبي از باورها و هيجان هاست
قضاوت هاي ما هيچ ارتباطي به نگرش ما ندارد
نگرش مي تواند منفي يا مثبت باشد
نگرش مانند عينكيست كه به چشمانتان مي زنيد

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون جزوه مدیریت لبخند

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...