پرش لینک ها

نمایندگان لغو کد شده

این نمایندگان از این پس فعالیتی در بیمه سامان نخواهند داشت. شما میتوانید لیست نمایندگان لغو کد شده را در پایان هر ماه در این صفحه ملاحظه فرمایید.

 

نام نماینده
کد نمایندگی
شهر
آقای عبدالطیف قرنجیک
50628
علی آباد استان گلستان
خانم جمیله دهقان
11481
نوشهر
  
 
 
 معصوم محمود بابویی
 50734
 چالوس
 علی رضایی
 50723
 رشت
 رضا غلامعلی
 50526
 چالوس