پرش لینک ها

سود قطعی بیمه های عمر سامان برای سال مالی۹۵ اعلان شد

شرکت بیمه سامان ، پیشرو ترین شرکت بیمه ای کشور در زمینه ی بیمه های عمر و زندگی ، برای بیمه های عمر و تشکیل سرمایه در سال مالی ۱۳۹۵ ، سود قطعی را ۲۱/۵ درصد اعلان کرد.

ضمنا باتوجه به کاهش سودهای بانکی و نیز وضعیت نه چندان خوب اقتصادی کشور ، درصد سود اعلانی ، بسیار قابل توجه و چشمگیر می باشد.

همچنین شرکت بیمه سامان ، سود قطعی سالهای ۹۴ و ۹۳ را به ترتیب ، ۲۴/۵ و ۲۳/۵ درصد اعلان کرده بود.

انتهای خبر

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی