پرش لینک ها

شعبه رشت

آدرس شعبه رشت:
رشت،گلسار،خیابان نواب،کوچه اقاقیا،ساختمان پزشکان شایان،واحد۷

تلفن تماس: ۹۱۲۷۸۰۷۷۰۹

شعبه رشت(دفتر مرکزی استان گیلان)
ما کارمان را با یک هدف بزرگ در سرزمین مادریمان شروع کردیم …
هدف بزرگی که رفاه و آرامش خانواده ها را بهمراه خواهد داشت ،آن هم هدیه دادن بیمه زندگی به هم وطنانمان بوده است…