پرش لینک ها

راهنمای پرداخت خسارت بیمه زندگی(عمر و تشکیل سرمایه)

damej

بیمه گذارانی که توسط شعب ، گروه سرپرستی شمال کشور تحت پوشش قرار گرفته باشند،مطلع باشند که تمام مراحل و پیگیری های خسارت ، توسط این مرکز به عنوان خدمات پس از فروش انجام خواهد شد.برای این منظور می توانید با یکی از شعب ما تماس بگیرید.

سایر بیمه گذاران محترم بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان جهت اعلام خسارت، میبایست پس از تکمیل فرم اعلام خسارت و تهیه مدارک مورد نیاز، آنها را به دفتر مرکزی تهران و یا شعب بیمه سامان در شهرستانها ارسال نمایند.  تمامی پرونده های خسارت در شعبه مرکزی تهران بررسی میشوند.

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه و نحوه اعلام خسارت

بیمه گذار میبایست در اسرع وقت و حداکثر 6 ماه پس از وقوع خسارت، مدارک مورد درخواست را به نمایندگی خود یا یکی از شعبه بیمه سامان تحویل نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکیل پرونده

پس از تکمیل پرونده در صورتیکه مدارک دیگری مورد نیاز نباشد حداکثر تا یک ماه پرداخت خسارت زمانبر خواهد بود.

[highlight]مدارک لازم براي دريافت خسارت بیمه عمر [/highlight]

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت فوت ناشی از حادثه یا فوت به هر علت:

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار(که توسط ذینفع تکمیل می گردد)
 2. اصل بیمه نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن
 3. گواهی فوت تأیید شده از ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری های سفارت ایران در خارج از کشور(اصل یا کپی برابر اصل)
 4. گواهی سازمان ثبت احول(اصل یا کپی برابر اصل)
 5. گواهی انحصار وراثت ( در مواردیکه منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می گیرد). (اصل یا کپی برابر اصل)
 6. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 7. در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی
 8. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 9. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و ذینفعان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش امراض خاص:

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 3. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 4. اصل صورتحساب هزینه های درمانی

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش ازکارافتادگی ناشی از حادثه:

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 3. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 4. اصل مدارک مربوط به وقوع حادثه

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه:

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)