پرش لینک ها

دیسک

معتمد ، علاقه مند
بیشترین
کمترین

درست!

نادرست!

اهل مدارا ، محترم
بیشترین
کمترین

درست!

نادرست!

شجاع ، ماجراجو
بیشترین
کمترین

درست!

نادرست!

سازگار ، پیرو
بیشترین
کمترین

درست!

نادرست!

نوآور ، آرمانی
بیشترین
کمترین

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

DISC

من %%personality%%

%%description%%

اما من هم %%personality%%

%%description%%

در حال بار گذاری...