پرش لینک ها

آزمون هیربد بخش ابتدایی

سلام و درود ، آرزوی موفقیت شما رو داریم.

..................مهم ترین عامل حرکت انسان ها در رسیدن به خواسته هاست.
هدف
مهارت
انگیزه
باور

درست!

نادرست!

اثربخش ترین روش جذب افراد قوی کار روی ............افراد و اشخاص در فرآیند جذب است.
هات کی
فکر و باور
ذهن
مقایسه مشاغل

درست!

نادرست!

مهم ترین ابزار کسب و کار ما چیست؟
مشاوره دادن
ارتباطات
جذب ارتباطی
مدیریت زمان

درست!

نادرست!

پیشنهاد کاری به دایره گرم به صورت........... و به افراد غریبه به صورت .........است.
مستقیم - غیر مستقیم
غیر مستقیم - مستقیم
مستقیم - مستقیم
غیر مستقیم - غیر مستقیم

درست!

نادرست!

زمان مطرح کردن پیشنهاد کاری به اطرافیان و نزدیکان چه زمانیست؟
هر وقت و هر زمان
در بدو مدیر شدنتان
بعد از مقدمه چینی و توضیحات راجب شغل
زمانیکه خود فرد یک فرکانس بدهد.

درست!

نادرست!

...................فرهنگ ها رو میسازه و ............ باور ها رو شکل میده.
باورها - تکرار و تمرین مستمر
نگرش -تکرار و تمرین مستمر
رهبر - نگرش
رهبر - تکرار و تمرین مستمر

درست!

نادرست!

چه چیزی باعث میشه که حیوانی مانند ببر که درندست با انسان خو بگیره و بر ترس ها و غریزه ی خودش غلبه کنه؟
یک مربی خوب
تکرار و تمرین
نحوه ی تربیت کردن
آموزش و نحوه ی تربیت کردن

درست!

نادرست!

کسی میتونه مدیریت منابع انسانی داشته باشه که ........................
یک تیم خوب داشته باشه.
توانایی مدیریت تیمی داشته باشه
فکر و نگرش درست داشته باشه
اول خودش رو مدیریت کنه

درست!

نادرست!

هرکسی که صحبتهای درونی زیادی با خودش داره ................
فکر مشغولی داره
نشونه مثبت و تکامله
سرش خیلی شلوغه
آدم متعادلی نیست

درست!

نادرست!

تمام زندگی ما براساس این فرمول می چرخه:

......... ، ارزش ، تعهد ، عمل ، نتیجه  است
هدف
شناخت
نگرش
احساس خوب درونی

درست!

نادرست!

عملگرایی یکی از ویزگی های آدمهای ......................... است.
هدفمند
متعهد
مثبت اندیش
با روحیه مدیریت

درست!

نادرست!

کدام گزینه صحیح نیست:
سعی کردن انجام نشدن مطلق هرکاریست
قول ، انجام شدن 50 ، 50 یک کار است
تلاش انجام یک کار اگر مشکلی پیش نیاید، 50 50 است.
تعهد اگر انجام نشود برای ما عواقب دارد.

درست!

نادرست!

کدام گزینه صحیح نیست:
اکنون جایی هستیم که به آن میگویند واقعیت
آن جایی که میخواهیم برویم ، حقیقت ما نام دارد.
یک لیدر نباید وابسته کسی یا چیزی باشد.
یک لیدر نباید دلبسته ی کسی یا چیزی باشد.

درست!

نادرست!

مهم ترین وظیفه ی  یک مدیر فروش در آتیه سازان چیست؟
نگهداری و تربیت نمایندگان
جذب نماینده
ساخت مدیرفروش
آموزش و کمک به درآمد نیروها

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون هیربد پارت اول(نگرش و جذب ارتباطی)

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...