پرش لینک ها

آزمون فنی بیمه عمر

آماده ی شروع آزمون هستی؟ بزن بریم.

طبق ماده یک قانون بیمه وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد چه نام دارد؟
سرمایه بیمه
حق بیمه
مبلغ خسارت
ما به التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بلافاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از خسارت

درست!

نادرست!

اگر فردی مالی را نزد بیمه گران مختلف و بیشتر از ارزش واقعی آن مال بیمه کرده باشد کدامیک از اصل بیمه از حقوق بیمه گران دفاع خواهد کرد؟
حسن نیت
نفع بیمه پذیر
غرامت
تعدد بیمه ای

درست!

نادرست!

مهلت پرداخت اولین حق بیمه حداکثر ....پس از تاریخ تحویل بیمه نامه به بیمه گذار یا حداکثر ....از تاریخ صدور بیمه نامه می باشدو در صورت عدم پرداخت حق بیمه در این مدت بیمه نامه به حالت ....در می آید.
14روز-40روز-ابطال
7روز-30روز-تعلیق
14روز-30روز-ابطال
7روز-40روز-تعلیق

درست!

نادرست!

مدت اعتبار آزمایش خون چقدر می باشد؟
2ماه
1سال
6ماه
4ماه

درست!

نادرست!

طرف تعهد بیمه گر در قرارداد چه کسی است؟
بیمه شده
ذینفعان
عامل فروش
بیمه گذار

درست!

نادرست!

کدام مورد از کار افتادگی دایم و کلی است؟
از کار افتادن دایم یک دست و یک پا حداقل از مچ
لالی از حنجره و قطع زبان
از کار افتادگی دایم و یا قطع کامل انگشتان دست
از کار افتادگی دایم و یا قطع یک پا از مفصل ران

درست!

نادرست!

جمله زیر بیانگر چیست؟

عبارتست از مبلغی که پس از کسر هزینه های بیمه ای از مجموع پرداختی بیمه گذار و پس از محاسبه سود متعلقه در هر سال بیمه ای تشکیل میشود؟
مشارکت در منافع
اندوخته صندوق
سود مشارکت
ارزش بازخریدی

درست!

نادرست!

حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر برای هر حادثه معادل ......درصد سرمایه فوت عادی تا سقف ....ریال میباشد.
300000000-50%
200000000-30%
200000000-20%
300000000-20%

درست!

نادرست!

شرایط سنی پوشش های امراض -فوت حادثی -از کار افتادگی حادثی-معافیت و مستمری به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
65-60-70-60
65-60-70-65
60-65-70-60
60-65-70-60

درست!

نادرست!

چنانچه بیمه شده در 2 سال اول بیمه ای اقدام به خودکشی کند ؟
بیمه نامه باطل و مبلغ صندوق به ذینفعان پرداخت میشود
بیمه نامه خاتمه یافته و مبلغ ها مستردد نمیشود
پس از بررسی پرونده خسارت فوت عادی پرداخت میشود
بیمه نامه باطل و اقساط پرداخت شده به ذینعان پرداخت میشود

درست!

نادرست!

حداقل سن برای خرید بیمه عمر چه سنی است؟
1 ماهگی
شروع 1 سالگی
از بدو تولد
پایان 1 هفتگی

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون فنی بیمه عمر

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...