جذب نیروی خانم در بخش کادر اداری 
شرایط متقاضی:
به یک نفر نیروی خانم با شرایط زیر:
۱-حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
۲-مسلط به اینترنت ، کامپیوتر
۳-مسلط به مجموعه نرم افزار های آفیس
۴-ساکن
شرایط شغلی:
۱-
۲-

لطفا قبل از تکمییل فرم حتما شرایط شغلی رو به دقت مطالعه فرمایید و در صورتیکه شرایط ذکر شده را داشتید اقدام به تکمیل فرم نمایید: