پرش لینک ها

Tag: پیوند کلیه

انجام ۳۳۰۰ پیوند عضو در سال گذشته، بدون بیمه

رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت : در سال گذشته بیش از ٣٣٠٠ عضو پیوند شده است… محمد کاظمینی درباره وضعیت پیوند اعضا در ایران، می‌گوید: طبق آمار سال ۹۴، وضعیت پیوند اعضا در ایران مطلوب بوده و در این  زمینه شرایط مناسبی را داریم. به طوری که سال گذشته

×

سلام

× پشتیبانی