پرش لینک ها

Tag: پوشش رایگان مصدومان حوادث رانندگی

معاون وزیر بهداشت: صنعت بیمه بهترین عملکرد را داشته است

  شرکت های بیمه در کمک به وزارت بهداشت برای پوشش رایگان مصدومان حوادث رانندگی بهترین عملکرد را داشته اند و نزدیک به ۷۰ درصد یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه های درمان مصدومان حوادث رانندگی را پرداخت کرده اند. به گزارش اداره کل روابط عمومی