پرش لینک ها

Tag: معین خسارت

برونسپاری خدمات کارشناسی خسارت اتومبیل بیمه سامان

  کارشناسی و ارزیابی کلیه خسارت های خودرویی بیمه سامان در استان تهران ، خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و فارس تحت پوشش خدمات ثابت و سیار مؤسسه معین خسارت درآمده است  . به گزارش بیما، از این رو از تمامی بیمه گذاران محترم این شرکت در

×

سلام

× پشتیبانی