پرش لینک ها

Tag: مسابقه عکاسی بیمه سامان

نخستین فراخوان عکاسی بیمه سـامـان

  امور بازاریابی و برند شرکت بیمه سامان «نخستین فراخوان عکاسی بیمه سامان» را برگزار می کند. شرکت بیمه سامان مسابقه عکاسی با موضوع اصلی “بیمه” برگزار می نماید. این مسابقه  با هدف ارتقاء فرهنگ بیمه در کشورو در جهت بهره گیری از توانایی‌های هنرمندان و عکاسان خلاق برگزار می

فراخوان مسابقه عکاسی بیمه سامان

  فراخوان مسابقه عکاسی بیمه سامان شرکت بیمه سامان قصد دارد مسابقه عکاسی با موضوع اصلی “بیمه” برگزار کند. هدف بیمه سامان بهره گیری از توانایی‌های هنرمندان و عکاسان خلاق برای ارتقاء ، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور میباشد. بدین منظور شرکت بیمه سامان از همه‌ عکاسان،

فراخوان مسابقه عکاسی بیمه سامان

  فراخوان مسابقه عکاسی بیمه سامان شرکت بیمه سامان قصد دارد مسابقه عکاسی با موضوع اصلی “بیمه” برگزار کند. هدف بیمه سامان بهره گیری از توانایی‌های هنرمندان و عکاسان خلاق برای ارتقاء ، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور میباشد. بدین منظور شرکت بیمه سامان از همه‌ عکاسان،

×

سلام

× پشتیبانی