پرش لینک ها

Tag: محمد ابراهیم امین

موافقت دولت با ریاست امین بر بیمه مرکزی

  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت از موافقت دولت با انتصاب محمد ابراهیم امین (مدیرعامل بیمه البرز) به ریاست کل بیمه مرکزی خبر داد. رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی