پرش لینک ها

Tag: شرایط بیمه‌های زندگی

شرایط بیمه‌های زندگی تغییر می‌کند

عباس رنجبر کلهرودی در گفت‌وگو با فارس درباره اهداف کمیته فرعی شرایط عمومی بیمه‌های زندگی اظهارداشت: این کمیته توسط کارگروه توسعه بیمه‌های زندگی در سندیکای بیمه‌گران ایران و به منظور تدوین و استاندارد‌سازی انواع شرایط عمومی بیمه‌های زندگی متشکل از 9 نفر از اعضای کارگروه تشکیل شده است. وی درباره اقدامات انجام شده کمیته فرعی شرایط عمومی

×

سلام

× پشتیبانی