پرش لینک ها

Tag: سازمان مدیریت صنعتی ایران

بانک سامان، بانک پیشروی ایران معرفی شد

  بانک سامان در پانزدهمين دورۀ طرح رتبه‌بندی IMI-100، از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران، به‌عنوان بانک پیشروی کشور در سال 1390 معرفی شد. به گزارش ادارۀ روابط‌عمومی بانک سامان، سازمان مدیریت صنعتی ایران، بانک سامان را به‌عنوان یکی از 10 شرکت پیشروی ایران معرفی