پرش لینک ها

Tag: دفترچه بیمه سلامت

تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت خبر داد و گفت: برای دستیابی به اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه در بخش بیمه‌ای باید اعتبارات لازم در سازمان بیمه سلامت تأمین شود. به گزارش بینا، محمدباقر هداوند مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت در مراسم

×

سلام

× پشتیبانی